• കുറിച്ച്

16 years   •   Professional Manufacturer

 

അച്ചൊ സാങ്കേതികവിദ്യ, 2015 ലാണ് മുമ്പ് കമ്പനി YM (2003) ഉം ത്വുവാ (2014) ആണ്.

ACCO TECH, devotes to OEM & ODM reading and talking pen, electronic learning product and other smart electronic product, focusing on high-quality and service.

 


WhatsApp Online Chat !