हाम्रोबारे

ACCO टेक मा 2015, YM (2003) र TOWA (2014) छ जो पूर्व कम्पनी स्थापित।

ACCO टेक, व्यावसायिक कारखाना, उच्च गुणस्तरीय र सेवा ध्यान, OEM र ODM स्मार्ट इलेक्ट्रोनिक उत्पादनहरु devotes।

उत्पादन स्कोप:

  • सिक्ने र शैक्षिक उत्पादनहरु
  • स्मार्ट उत्पादनहरु
  • र अन्य इलेक्ट्रनिक्स

ACCO टेक, सिक्ने प्रेम स्पार्क!

1WhatsApp अनलाइन च्याट!