អំពី​ពួក​យើង

បច្ចេកវិទ្យាអាក់បង្កើតនាឆ្នាំ 2015 ដែលក្រុមហ៊ុននេះគឺជា YM ពីមុន (ឆ្នាំ 2003) និង TOWA (2014) ។

អាក់បច្ចេកវិទ្យា, manufactory ដែលមានជំនាញវិជ្ជាជីវៈ, ផលិតផលអេឡិចត្រូនិក្នុងការប្រឹងប្រែងអឿមនិង ODM ដែលឆ្លាតវៃដោយផ្តោតលើគុណភាពខ្ពស់និងសេវាកម្ម។

វិសាលភាពផលិតផល:

  • ផលិតផលសិក្សានិងការអប់រំ
  • ផលិតផលរបស់ក្រុមហ៊ុន Smart
  • និងអេឡិចត្រូនិផ្សេងទៀត

អាក់បច្ចេកវិទ្យា, បង្កក្តីស្រឡាញ់នៃការរៀន!

1កម្មវិធី WhatsApp លើបណ្តាញជជែកកំសាន្ត!